<div align="center"><h1>Budokop. Kopalnia Tkaczewska Góra. Wynajem maszyn</h1><br><h3>Kopalnia Tkaczewska Góra. Sprzedaż piasku, żwiru, kruszyw frakcjonowanych. Usługi sprzętem budowlanym</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.kopalnia-tkaczewskagora.strefa.pl/">http://www.kopalnia-tkaczewskagora.strefa.pl/</a></div>